Scrap365's New Digital Issue

Geplaatst in: Scrap365 Magazine 0

You might have noticed that Scrap365 Magazine has gone through some changes over the past few months. Some not so good ones, as the issue is now been transformed to an addition to his bigger sibling Craft Stamper Magazine. But there are some very exciting changes to be seen too, since this months’ issue is now also available as a full digital version as well. * Je hebt het misschien al opgemerkt dat Scrap 365 Magazine een aantal veranderingen heeft doorgemaakt de voorbije maanden. Niet allemaal goede, aangezien het tijdschrift nu getransformeerd werd tot een supplement bij zijn grotere broer of zus Craft Stamper Magazine. Maar er zijn ook enkele heel spannende veranderingen op til, aangezien het tijdschrift van deze maand nu ook verkrijgbaar is in volledig digitale versie.

Scrap365 digital issue sneak

The digital version has all kind of fun interactive features, like you get to see the projects in close details, and there’s a 360° view that allows you to study the projects in all different directions. And there are buttons, directing you immediately to the designers’ blog and social media. Each of the designers also made an audio file to accompany their articles – yes, yikes … there’s one from me in the magazine too;) Here’s a little introduction video. * De digitale versie heeft allerlei leuke interactieve functies. Zo krijg je de projecten tot in de details te zien, en is er zelfs een 360° beeld, waarmee je projecten vanuit alle verschillende hoeken kunt bekijken. En er zijn knopjes, die je meteen doorverwijzen naar het blog en sociale media van de designers. Elk van de designers maakte ook een korte audio file om haar artikel te vergezellen – ja, yikes … er is er ook eentje van mij in het tijdschrift;) Hier is een korte introductievideo.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ZkYycThgCMk]

I’m very lucky to have some projects in this new issue, and I’ve already had a peek in on the digital version. Let me tell you, I love this new direction the magazine has taken. And I can only hope it will continue to grow and develop in that direction. If you would like to check out more, there’s a 30 days free trial version available of this new issue. Go to the pocketmags site to get your free copy, download the pocketmags app to your digital appliance, and enjoy! * Ik heb het geluk enkele projecten in dit nieuwe nummer te hebben, en ik kon ook de digitale versie al een keertje inkijken. Ik vind dat het tijdschrift een heel leuke nieuwe richting is ingeslagen. En ik hoop dat het verder kan groeien en ontwikkelen in die richting. Als je zelf alles graag een keertje van dichterbij bekijkt, kan je gebruik maken van de 30 dagen gratis probeerversie van het nieuwe nummer. Ga naar de site van pocketmags voor je gratis nummer, download de pocketmags app op je draagbare toestel, en geniet!

Els.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *