Rock Your Clippings Kit sneaks & last chances to win

Geplaatst in: giveaway, Online Class 0

Over the past few days I have been sharing the first sneaks of my Rock Your Clippings Kit online class on Twitter and Facebook. It seems only fair to share them here with you as well. And I’ll even add a bonus one for you. * De voorbije dagen heb ik de eerste sneaks van mijn Rock Your Clippings Kit online lessenreeks gedeeld op Twitter en Facebook. Ik wilde jullie die hier natuurlijk niet onthouden. En ik heb zelfs nog een bonusfoto voor jullie.

I haven’t been around on my blog lately. We are still in the middle of our summer break. and of wourse, I’ve had my hands full with this online class, I still have. Up to this point, almost all projects are made, video’s have been recorded, etc. This leaves me with a huge amount of video-editing and instruction writing on my to-do list. * Ik ben de laatste tijd maar weinig actief geweest op mijn blog. Het is hier nog steeds zomervakantie. En ik heb natuurlijk ook mijn handen vol gehad met deze lessenreeks, nog steeds trouwens. Op dit moment zijn bijna alle projecten gemaakt, de video’s opgenomen, enz. Nu houd ik nog een berg werk op vlak van video-editing en instructies schrijven over op mijn to-do lijstje.

But no worries, I have been enjoying this process so much. I have learned an awful lot over the past few weeks and really loved stretching my class kit. It has been a challenge  and I dove in head first. * Maar geen zorgen, ik heb tot nu toe heel erg genoten van dit proces. Ik heb de laatste weken enorm veel geleerd en heb plezier gehad in het werken met deze kit. Het was een uitdaging en ik ben er vol enthousiasme voor gegaan.

I’ve set up a Facebook page over the weekend for Bestamped, a place to share my papercrafting related news with you. If you now click on the ‘Follow me’ button at the top of my blog sidebar, you will get immediately redirected to my page. I would love it if you stopped by sometime and ‘liked’ it. And I’m still active on Twitter and Pinterest as well, of course. * Ik heb het voorbije weekend een Facebook pagina voor Bestamped aangemaakt, een plaats waar ik mijn scrapgerelateerde nieuws met jullie kan delen. Als je nu bovenaan mijn blog in de zijbalk op de ‘Follow me’ knop klikt, word je meteen naar deze pagina doorverwezen. Ik zou het leuk vinden als je een keertje langsgaat om een kijkje te nemen en mijn pagina zou ‘leuk vinden’. En natuurlijk ben ik nog steeds actief op Twitter en Pinterest ook.

And then, what you’ve probably all been waiting for, some news on the giveaway department! Currently there’s a giveaway for a class registration and class kit going on over on the Ribbon Carousel blog and on the Basic Grey blog (which ends in just a few hours). These are the last two spots that get given away. So if you want a chance to take part in the Rock Your Clippings Kit class for free, go check both places out and leave a comment. Who knows, you might get luck! * En nu, het nieuws waar jullie waarschijnlijk op zitten te wachten, de giveaways! Momenteel loopt er een giveaway op het Ribbon Carousel blog en op het Basic Grey blog (die trouwens binnen enkele uren al afloopt). Die zijn de laatste kansen op een plaatsje en kit te winnen in de Rock Your Kit Clippings lessenreeks. Dus als je nog graag kans maakt om gratis deel te nemen, ga dan eens langs op beide blogs en schrijf een commentaar neer. Wie weet, je hebt misschien geluk!

There is still time to register for the Rock Your Kit online class. For more information, check here. * Er is nog steeds tijd om in te schrijven voor de Rock Your Kit online lessenreeks. Klik hier voor meer informatie.

I’m hoping to slowly get my blogging activity up a bit too in the next week or two. And I will probably have my missing Photo-A-Day posts up sometime this week. I didn’t give up on the project, I just need to find some time to post about it. Have a great week!! * Ik hoop ook mijn blogritme weer een beetje op het normale niveau te krijgen in de komende weken. En ik zal waarschijnlijk mijn Photo-A-Day posts in de loop van deze week publiceren. Ik heb het project niet opgegeven, hoor. Ik moet enkel de tijd make om ze eens te posten. Een prettige week!!

Els.

0 Responses

  1. Laurel
    | Beantwoorden

    the video project sounds intresting. what a fun challenge and new thing to try out.

  2. Cindy Lee
    | Beantwoorden

    This is interesting and I love your sneak kits already!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *