Project Life | Week 32

Geplaatst in: Project Life 0

Week 32 was an intense Project Life week to make. We were still on our holiday, and so there was lots to tell, and lots to decide on whether it had to go in the album or not. Eventually I ended up with a double spread, and two smaller inserts in between. * Week 32 was een intense Project Life week om te creëren. We waren nog steeds op vakantie, en dus was er veel te vertellen, en veel om over te beslissen of het nu al of niet in het album zou gaan. Uiteindelijk had ik een dubbele pagina, en twee kleinere inserts er tussenin.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

With an eventful week like this one, I often find myself arriving at a certain point, where I have to make the decision on the amount of spreads. Or I keep all stories very short and select the ones that really need to be documented, so everything fits into a double spread. Or I add another page protector, and leave room for more pictures, beautiful filler cards, and a few more stories. As I mentioned when showing week 31, I’m not good at this. I usually want everything in, and so there’s an extra spread again. * Met een goed gevulde week als deze, kom ik vaak op een punt dat ik moet gaan beslissen hoeveel pagina’s ik wil gaan maken. Of ik houd de verhalen kort en ga streng selecteren welke er echt in moeten, zodat alles in een dubbele pagina past. Of ik voeg nog een mapje toe, en laat ruimte voor meer foto’s, mooie PL kaarten, en een paar extra verhalen. Zoals ik bij week 31 al vertelde, ben ik hier niet zo goed in. Meestal wil ik gewoon alles in het album hebben, en dus is er opnieuw een extra insert.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

I have been wanting to print on vellum for a while now. And the picture with the Efteling balloons, seemed like a fun one to experiment with. I originally intended to have it on a layout, but I ended up not using it. I thought it would look great in our Project Life album. * Ik wilde al een tijdje eens op vellum proberen printen, en deze foto van de Efteling ballonnen leek me perfect om daarmee wat te experimenteren. Oorspronkelijk was het de bedoeling er een layout mee te maken, maar aangezien ik hem uiteindelijk niet gebruikte, leek hij me perfect om in ons Project Life album te komen.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

Let me walk you through the different spreads. Here’s the first one. * Laat me jullie de verschillende pagina’s tonen. Hier is de eerste.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

The title card for this week is a small one for a change. I used a very cute card from my Studio Calico Project Life kits, and added some older Sassafras letter stickers. As this spread is about a day full of magic, that bit of glitter on the alphas seemed very appropriate. * Deze week is er een klein titelkaartje. Ik gebruikte een heel schattig kaartje van mijn Studio Calico Project Life kits, en kleefde er oudere Sassafras letter stickers op. Aangezien de pagina over een dag vol magie ging, leek dat beetje glitter of de letters zeer gepast.

Project Life | Week 32 by Els Brigé Project Life | Week 32 by Els Brigé

The map that guided us through the parc all day, got a spot in one of the bigger pockets. I just had to trim a narrow strip off the sides, to make it fit perfectly. Next to that an enlargement of a picture of the entrance. * De kaart waar we onze weg mee door de Efteling zochten, kreeg een plaatsje in één van de grotere pockets. Ik hoefde enkele een klein strookje van beide zijden weg te snijden, en het paste perfect. Daarnaast een vergroting van een foto van de ingang van het park.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

A smaller pocket for 3 horizontal 4×6 pictures tells more stories of that day. * Een smallere pockets voor 3 horizontale 10×15 foto’s vertelt nog meer verhalen van die dag.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

Project Life | Week 32 by Els Brigé

I realize I filled about 75% of this week with adventures of just one day. But I suppose that explains we had an amazing day there. And I didn’t have many good pictures of the rest of the week. The weather turned, and so we did indoor activities, or went to local towns where we could hop in a store when it started to rain. * Ik ben me ervan bewust dat daarmee bijna 75% van die week gevuld is met avonturen van die ene dag. Maar ik veronderstel dat dit verklaart dat we daar een prachtige dag hadden. En voor de rest van de week had ik ook niet zoveel goede foto’s. Het weer veranderde en we deden meer indoor activiteiten, of we zochten plaatselijke stadjes op waar we in een winkel konden schuilen indien nodig.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

Project Life | Week 32 by Els Brigé

The rest of the week fills this one page. * De rest van de week vult één pagina.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

Thanks for stopping by! * Fijn dat je langskwam!

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

0 Responses

  1. Anneke
    | Beantwoorden

    Zo mooi Els! De Efteling is een dag plezier voor groot en klein. Je hebt er alweer mooie foto’s gemaakt. De foto van de ballonnen is echt super! Fijn weekend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *