Party | Studio Tekturek DT

I’m stopping by today to share this layout that I made for the new Studio Tekturek challenge. Sometimes when I make a layout, I just love it more and more the longer I look at it. With this one, I get the opposite effect. So I’m not too sure about this one. * Ik spring even binnen vandaag om jullie een layout te tonen, die ik maakte voor Studio Tekturek’s nieuwe challenge. Soms maak ik een layout, en ga ik er steeds meer van houden hoe vaker ik hem zie. Met deze krijg ik een beetje het tegenovergestelde effect. Dus ik weet het niet zo goed met deze.

Party by Els Brigé for Studio Tekturek

The picture was taken on Nora’s birthday last year. It’s a fun thing to have everybody we care about together on this long table to celebrate this special day. We weather was perfect and the kids even got to play in their pool later on. The bigger cluster of embellishments in the lower right corner of the picture is hiding just that, the ugly blue pool. I just had to figure out a way to hide it;) * Deze foto werd vorig jaar genomen op Nora’s verjaardag. Het is altijd heel leuk om iedereen, om wie we geven, samen aan deze lange tafel te zien zitten om deze speciale dag te vieren. Het weer deed een extra inspanning, en de kinderen konden later die dag zelfs nog in het zwembad spelen. De grotere cluster van versieringen in de rechter benedenhoek van de foto verbergt net dat lelijke blauwe zwembad. Ik moest gewoon een manier bedenken om die te bedekken;)

Party by Els Brigé for Studio Tekturek

Apart from the big piece of black and white chevron patterned paper, the label stickers are also from Studio Tekturek. I loved the green ones for this project. The flower transparancies and phrase die-cut are from Pink Paislee’s Hello Sunshine ephemera pack. * Naast het grote stuk zwart en wit visgraat papier, zijn ook de label stickers van Studio Tekturek. Ik vond de groene wel mooi voor dit project. De bloemen en zinnen die-cuts zijn van Pink Paislee’s Hello Sunshine collectie.

Party by Els Brigé for Studio Tekturek

After sticking it all down, it felt a little bit too bare for my taste, and so I added some watercolor paint and splatters here and there. Because this was all in the finishing up of the layout, I couldn’t go all crazy with water and inks this time. So I used a watersoluble crayon, scribbled some of it on an acrylic block, and then picked up the color with a waterbrush. I applied it to the page with my brush, which kept it controllable. * Nadat ik alles had vastgemaakt op mijn pagina, vond ik het nog een beetje te ‘bloot’, en dus bracht ik hier en daar nog waterverf aan. Omdat dit pas tijdens de afwerking van de layout was, kon ik deze keer niet te wild gaan met water en inkt. Dus gebruikte ik een wateroplosbaar waskrijtje, krabbelde er een beetje van op een acrylblok, en pikte de kleur op met een natte borstel. Met die borstel maakte ik dan vlekken op mijn papier, waardoor het allemaal heel controleerbaar bleef.

Party by Els Brigé for Studio Tekturek

I hope you can join us for this month’s challenge. There’s still time. * Ik hoop dat je kan meedoen met onze wedstrijd deze maand. Er is nog tijd.

————————————————

On another note: I have a crazy long list of DT assignments this month, and so this blog has been rather slow the past two weeks. And I expect it to stay that way for a little longer. I apologize for that, but I will share all those DT projects here on the blog later on. I can’t wait! In the meanwhile, thanks for sticking around. I’m trying to pop in at least a few times a week. * Even iets anders: ik heb een ellenlange lijst van DT opdrachten deze maand, en dus bleef mijn blog de laatste twee weken vaak eens onaangeroerd. Ik vrees dat dit nog even zo zal verder duren. Mijn excuses, maar ik zal al die projecten zeker en vast achteraf hier nog wel tonen. Ik kan al niet meer wachten! In de tussentijd, dankjewel dat jullie even langskomen. Ik probeer toch op zijn minst een paar keer per week iets nieuw toe te voegen.

Els.

0 Responses

  1. Lizzy Hill
    | Beantwoorden

    I think we can forgive you for being busy! I’ve been away for holidays & it’s crazy busy when you get home! Anyways, loving the little subtle colour splashes & the that photo is lovely…I reckon it’s the big bold chevrons that may be making you look at this one again…but I could be wrong:) I like it, it’s nice and BOLD!!!! Just my style;)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *