Geplaatst in: Photo-A-Day 0

week 8

Week 8 was not the best and I’m glad it’s over. Picture wise it was not the worst however. Here’s our week. * Week 8 was niet de beste en ik ben blij dat ze voorbij is. Fotogewijs was ze echter nog niet zo slecht. Hier is onze week.

Monday

Only 3 degrees below zero, but boy was it cold. My hands were frozen from taken Nora to school by bike. It took me by surprise. * Slechts -3°, maar man wat was het koud. Mijn handen waren bevroren nadat ik Nora per fiets aan school afzette. Totaal verrast door de koude.18feb13

Tuesday

Taking advantage of the sun and playing outside a bit. It was pretty cold, but the kids didn’t seem to mind. They were happy to be able to run around in our backyard again. * Genieten van de zon om wat buiten te spelen. Het was koud, maar de kids leken dit niet erg te vinden. Ze waren al lang blij zich nog eens te kunnen laten gaan in de tuin.

19feb13

WednesdayThe way she eats her apples lately, biting away the lower half of the core as well. * De manier waarop ze de laatste tijd haar appels eet, ook de onderste helft van het klokhuis afbijtend.

20feb13

ThurdayMade his first string of beads and wore it with pride. * Maakte zijn eerste kralenkrans en droeg hem met de nodige trots.

21feb13

FridayPutting the last hand on this video-editing. * De laaste hand leggen aan de videobewerking.

22feb13

SaturdaySaturday gymnastics for Nora. * Zaterdags gymen voor Nora.

23feb13

SundayWoke up to a thin layer of snow again. After this one melts away, I’m ready for spring. The last few days were extremely cold. Although temps were only around or just below freezing point, there was a biting cold wind. * We werden wakker onder een dun laagje sneeuw. Als dit weggesmolten is, ben ik dan wel klaar voor de lente. De laatste dagen waren extreem koud. Hoewel de temperaturen slechts rond het vriespunt waren, was er een zeer koude bijtende wind.

24feb13

Trying to get a fresh start and begin week 9 with new energy. Hoping you all have a great week! * Proberen om met nieuwe moed en nieuwe energie week 9 te starten. Ik hoop dat jullie een fijne week hebben!

Els.

0 Responses

 1. Irene Talaasen
  | Beantwoorden

  Hi Els,
  Love the pictures!! Such cute kids and remembering!! We have much snow today too; almost a blizzard. We have a fire and have Sweet Andrey and Mom here sort of snowed in 🙂
  Hugs,
  Irene

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *